exteriörbild på Kulturkvarteret

TILLGÄNGLIGHET

Utanför Kulturkvarteret

Kulturkvarteret Kristianstad har två entréer med automatiska dörröppnare och utan trösklar. HCP-platser finns längs med gatan i anslutning till båda entréerna och är tydligt skyltade. Belysning finns vid gata, p-plats och gångväg. Från Kanalgatan finns ledstråk fram till entrén, så även inne i byggnaden.

Kulturkvarterets lokaler

Anländer du via entrén vid Kanalgatan (huvudentrén) kommer du in på samma plan som Café & Bistro. För att ta dig upp till garderoben finns en trappa med sex steg, vid sidan om denna finns en plattformshiss (mått ca 1100 x 1500 cm). På samma plan finns även HCP-toalett samt en ramp in till biblioteket.

Anländer du via entrén vid bibliotekstorget hamnar du på samma plan som garderob och toaletter.

Ledstråk finns från båda entréerna och leder till konsertsalarna, biblioteket, HCP-toalett och Café & Bistro.

Lilla salen ligger på samma plan som entrén från Kanalgatan. Salen har hörslinga med IR-system.

Stora salen har hörslinga med IR-system. Du tar dig hit genom att passera Café & Bistro.

 

Med rullstol till och från Stora salen

Använd den bemannade plattformshissen (mått ca 1100 x 1500 cm) i Café & Bistro. Härifrån blir du ledsagad av en värd för att komma till din plats.

Stadsbiblioteket är utrustat med hörslinga, HCP-toalett på entréplanet samt hiss upp till övre plan.

Rullstolsplats och ledsagarplats

I Stora salen har vi speciella platser för ledsagare och besökare med funktionsnedsättning. Dessa platser bokas via webben. Ange biljettyp ”rullstol” eller ”ledsagare”. Vill du ha personlig service går det bra att boka dina platser via Kristianstad Tourist Center på 044–13 53 35.

 

Har du frågor eller synpunkter på tillgängligheten i våra lokaler? 

Kontakta oss på tel. 0709–20 58 83. E-post: helen.ortman@musikisyd.se.

 

Vid alla arrangemang finns värdar på plats som hjälper dig till den lokal du ska. Varmt välkommen till Kulturkvarteret!