Kristianstad Bokfestival

Tema: ”Gränslös” • 7–9 september 2017

Datum7 sep, 00.00
PlatsKulturkvarteret
ArrangörKultur & fritid Kristianstad i samarbete med Musik i Syd

I år vill festivalen spränga gränser och rubba besökarnas cirklar. I världen finns geografiska gränser som ibland skiljer människor åt. Nationsgränser sluts och är inte längre generösa. Men litteraturen går inte att stänga in, den hittar ständigt nya vägar och tar sig nya former och uttryckssätt för att på så sätt komma nya läsare på spåren. Genom möten med författare som inte följer gängse genregränser eller stryker sina läsare medhårs hoppas festivalen kunna medverka till upplevelser som går utanför det ordinära. Arrangemangen på fredagskvällen utökas och skapar möjlighet för fler generationer att upptäcka denna fantastiska festival.

Välkomna till en bokfestival med gränslös läsning och gränslös litteratur!

PROGRAM

Programmet släpps löpande under våren och fullständigt blir det först efter midsommar.

Håll koll på festivalens egen hemsida! www.bokfestivalen.se

Om Kristianstad Bokfestival

Festivalen, som varje år präglas av utveckling i form, omfattning och inriktning, vill samtidigt behålla sin intimitet och enkelhet, där avståndet mellan författare och läsare är så kort som möjligt. Målet är att vara den lilla festivalen i det stora sammanhanget, att bli en mötesplats för hela världens litteratur. Prosa, poesi, berättelsen, novellen, essän - det skrivna och talade ordet ska vara i centrum och spegla samtida litterära kulturyttringar samt den aktuella bokmarknaden.

Tillbaka till evenemang