Exteriör

Tillgänglighet

Vid alla arrangemang finns värdar på plats som hjälper dig till den lokal du ska.

Utanför

Kulturkvarteret Kristianstad har två entréer med automatiska dörröppnare och utan trösklar. HCP-platser finns längs med gatan i anslutning till båda entréerna och är tydligt skyltade. Belysning finns vid gata, p-plats och gångväg. Från Kanalgatan finns ledstråk fram till entrén, så även inne i byggnaden.

Innanför

Anländer du via entrén vid Kanalgatan (huvudentrén) kommer du in på samma plan som Café & Bistro. För att ta dig upp till garderoben finns en trappa med sex steg, vid sidan om denna finns en plattformshiss (mått ca 110 x 150 cm). På samma plan finns även HCP-toalett samt en ramp in till biblioteket.

Anländer du via entrén vid bibliotekstorget hamnar du på samma plan som garderob och toaletter.

Ledstråk finns från båda entréerna och leder till konsertsalarna, biblioteket, HCP-toalett och Café & Bistro.

Lilla salen ligger på samma plan som entrén från Kanalgatan. Salen har hörslinga med IR-system.

Stora salen har hörslinga med IR-system. Du tar dig hit genom att passera Café & Bistro.

Med rullstol till och från Stora salen

Använd den bemannade plattformshissen (mått ca 110 x 150 cm) i Café & Bistro. Härifrån blir du guidad av en värd för att komma till din plats.

Stadsbiblioteket är utrustat med hörslinga, HCP-toalett på entréplanet samt hiss upp till övre plan.

Rullstolsplats och ledsagarplats

I Stora salen har vi speciella platser för ledsagare och besökare med funktionsnedsättning. Dessa platser bokas via webben. Ange biljettyp ”rullstol” eller ”ledsagare”. Vill du ha personlig service, vänligen ring 0709-20 58 04.

Ledarhund

Ledarhundar är välkomna in i våra salonger! Har du ledarhund och vill boka biljetter, vänligen kontakta oss på telefon 0709-20 58 04, eller på e-post info@kulturkvarteret.com. På så sätt säkerställer vi att du och din hund får rätt platser.

Har du frågor eller synpunkter på tillgängligheten i våra lokaler?

Kontakta oss på tel. 0709–20 58 83. E-post: helen.ortman@musikisyd.se.