Nyfiken På? Hur kan lärare skapa bättre relationer med elever som har ADHD?

Linda Plantin Ewe, universitetslektor i specialpedagogik

Är du nyfiken på att lära dig något nytt?

Under fyra olika tillfällen i Café & Bistro. Får du träffa olika forskare från Högskolan Kristianstads olika ämnesområde.

Nyfiken på? Är en frukostföreläsning där vi på Kulturkvarteret och Högskolan Kristianstad hoppas att vi kan stilla din hunger både för huvud och mage. Förboka ditt bord och frukosten står serverad vid ankomst eller beställ på plats, när du bokar din fri biljett trycker du på ”köp biljett” här på sidan. Det är kostnadsfritt och måste göras för att boka din plats till föreläsningen. Dörrarna öppnar 08:00 och föreläsningen startar 08:15.

I frukosten ingår kaffe, te, vatten samt macka med ost och grönt. Mer alternativ finns på plats som går att köpa till.

Hur kan lärare skapa bättre relationer med elever som har ADHD? 

Forskning visar att goda relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att elever ska utvecklas både socialt och akademiskt. Samtidigt är relationer och relationsskapande det område som många lärare upplever som den svårast delen av läraruppdraget. Det är även det område där lärarna ofta känner sig lämnade som allra mest ensamma. Särskilt problematiskt kan det vara med relationer till elever med utagerande och hyperaktiva beteenden, vilket är vanliga symtom vid en ADHD diagnos.

Även elever tenderar att uppfatta relationen mellan lärare och elev som problematisk, då känslor av att bli avvisad och inte lyssnad på av sin lärare är vanligare hos denna elevgrupp än hos elever i allmänhet. Denna elevgrupp är också överrepresenterad bland elever med psykisk ohälsa och problematisk skolnärvaro. Att öka lärares förståelse och relationskompetens till dessa elever är ett viktigt steg för att möjliggöra goda och välfungerande relationer och, i förlängningen, en fungerande skolvardag.

I den här föreläsningen beskrivs ett avhandlingsprojekt som syftat till att undersöka om lärares förståelse för relationskompetens kan ökas med hjälp av interventionsstudier och om detta i sin tur kan bidra till förändringar i mötet med eleverna i praktiken.

Linda Plantin Ewe är lektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hon disputerade den 3 juni 2022 med avhandlingen Lärares relationskompetens i relation till elever med ADHD.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.