Vad är hållbarhet för oss?

Festivalen riktar in sig på i huvudsak två sorters hållbarhet: den sociala hållbarheten som hjälper oss att skapa en trivsam och inkluderande plats för alla, och den ekologiska hållbarheten för att ta ansvar för vår framtid.  

   – LiveGreen startade som en festival mot klimatångest i Karlskrona 2011. Sedan dess har festivalen inspirerat och engagerat hundratals ungdomar och nyanlända i hållbarhetsfrågor, och samtidigt blivit en arena för hållbara företag och sociala innovationer. Festivaler är ultimata verktyg för att bygga engagemang och medvetenhet, och vi är så glada att Kristianstad blir den första kommunen att anamma detta unika koncept, säger Louise Lindén, grundare av organisationen och festivalen LiveGreen. 

Unga och unga vuxna är en åldersgrupp vars kreativa och innovativa kompetenser är viktiga att uppmärksamma som resurs i Kristianstad och därför önskar vi att festivalen ska vara en demokratisk arena för Kristianstads ungdomar att bidra till och påverka. Ungdomar födda på 90-talet och fram till tidigt 00-tal kallas idag är den värderingsstyrda generationen och många ur den målgruppen drabbas av klimatångest. Vi vill ta vara på deras värderingar genom att göra en insats för miljön.  

Syftet med festivalen är att engagera och inspirera Kristianstads medborgare och företag till att själva ta första steget mot en hållbar framtid.