Forskare berättar: Töres Theorell

Musiken en viktig insats för folkhälsa

Datum28 okt 2019, 12.00
PrisFri entré
PlatsKulturkvarteret
Lilla salen
ArrangörUNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum

Kan musik ge ökat självförtroende, större socialt nätverk, ökade kunskaper och arbetstillfredsställelse? Kunskapen om att musikaliska upplevelser kan ha positiv betydelse för vår hälsa har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forskningsinsatser. Föreläsningen är en del av utvecklingsprojektet In i Musiken med stöd av Stiftelsen Signatur.

Foto: Johan Nilsson

Tillbaka till evenemang